Valpreventie bij ouderen

Een val heeft vaak grote fysieke en mentale gevolgen. Het is een aanslag op de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit van de getroffene, tijdelijk of zelfs voorgoed. Naarmate een (oudere) persoon vaker valt, neemt deze functionele achteruitgang sterker toe. Ook voor de naaste omgeving hebben valongevallen vaak gevolgen. Iemand die gevallen is wordt onzeker en vraagt meer hulp bij de dagelijkse activiteiten. Als er sprake is van fysiek letsel na een val, wordt er eerder beroep gedaan op de verpleging en (para)medici en stijgen de medische kosten door bijvoorbeeld aanschaf van hulpmiddelen, ziekenhuisopname, kinesitherapie en meer behoefte aan verzorging of verpleging.

De oorzaken kunnen uiteenlopend zijn:

Externe factoren: (slaap-)medicatie, alcohol, verkeerd gebruik hulmiddelen (krukken, wandelrekje), tapijten, oneffenheden/hindernissen op het loopoppervlak, schoeisel, gebrekkige verlichting,

Interne factoren: duizeligheid, verminderde mobiliteit, verstoord evenwicht, algemene spierverzwakking, zichtproblemen, dementie, verkeerd gebruik van medicijnen, psychische verwarring en angst om te vallen.

Wat mag je verwachten?

  • Een vraaggesprek om de situatie in kaart te brengen
  • Een lichamelijk onderzoek en tests om de fysieke toestand en valrisico te objectiveren
  • Toegespitst behandvoorstel met o.a. een geïndividualiseerd oefenprogramma
  • Coaching naar de thuissituatie

Het RIZIV geeft specifiek voor valpreventie bij ouderen (>65jr) de mogelijkheid van 60 sessies per jaar onder bepaalde voorwaarden.

Close
Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.