FAQ

Kan ik mijn afspraak annuleren?

ja, dat kan! We vragen wel om dit minstens 24h op voorhand te doen om organisatorische redenen. Op die manier kunnen we de vrijgekomen tijd toewijzen aan een andere patiënt die anders misschien geen plekje in onze agenda kon krijgen. Indien de afspraak niet tijdig werd afgezegd behouden we ons het recht om deze consultatie aan te rekenen, en dit conform de regelgeving volgens het RIZIV.


Hoelang duurt een behandeling?

Doorgaans duurt een sessie kinesitherapie of manuele therapie 30 minuten. Voor relaxatietherapie mag u rekenen op sessies van 45 minuten


Op hoeveel kinesitherapeutische behandelingen heb ik recht?

Per kalenderjaar heeft u recht op 18 courante behandelingen (met de hoogste terugbetaling). Erna kunt u nog (onbeperkt) verder genieten van uw behandeling, doch aan een lager terugbetalingstarief. Indien er in hetzelfde jaar zich een andere pathologische situatie aandient waarvoor kinesitherapie is aangewezen, kan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds nog 2 extra reeksen van 18 sessies toekennen.

  • Fa-pathologie: Er kan u een reeks van 60 behandelingen toegekend worden indien uw pathologie in de lijst van de acute aandoeningen voorkomt. Komen in aanmerking: postoperatieve revalidatie met een operatienummer hoger dan N200, bepaalde conservatief behandelde breuken en luxaties,lymfoedeem, polytraumata,…
  • Fc-pathologie: Ook hier kan u een reeks van 60 maximaal terugbetaalde behandelingen toegestaan worden op basis van de lijst van chronische aandoeningen. Deze 60 beurten kunnen verlengd worden met nog eens 18 bijkomende sessies. Komen in aanmerking: gangrevalidatie bij ouderen, frozen shoulder, fibromyalgie,…
  • E-pathologie: de lijst van de zware pathologieën verkrijgen de hoogste terugbetaling en er is geen limiet vastgelegd voor het aantal behandelingen per jaar. Aandoeningen: MS, Parkinson, ALS, polyneuropathie, dwarslaesie, hemiplegie, lymfoedeem,…

Wanneer en hoe verloopt de betaling?

De behandelingen worden doorgaans per voorschrift afgerekend of bij afronding van de behandelreeks. Indien gewenst, zorgen we voor tussenafrekeningen. De betaling kan via Bancontact, Payconic of cash. Na betaling  krijgt u de getuigschriften onmiddellijk mee voor de terugbetaling via het ziekenfonds. Op verzoek kunnen we een derdebetalersregeling toekennen. Vergeet ook niet na te gaan of uw hospitalisatieverzekering tussenkomt in uw kinesitherapie voor & na een  ziekenhuisopname.


Wat breng ik mee naar de (eerste) afspraak?

Op de eerste afspraak breng je je doktersvoorschrift, een klevertje van het ziekenfonds, uw ID-kaart en eventueel  beschikbare medische beeldvorming.. Op vervolgafspraken heb je niets specifiek nodig. Zorg dat je gemakkelijke kledij draagt en breng bij voorkeur je eigen (bad)handdoek mee.


Tarieven

Download hier een overzicht van alle honoraria en terugbetalingen vanaf 1 juli 2022.

Close
Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.