Chronische pijn-revalidatie

Als kinesitherapeut is het dagelijkse kost om met mensen in pijn te werken. Helaas werken de klassieke hands-on technieken niet bij elke patiënt. Pijn is dan ook een zeer complex neurofysiologisch gegeven waar het centraal zenuwstelsel een cruciale rol in speelt. Bij een acuut letsel kan er o.a. via medische beeldvorming maar ook aan de hand van klinische symptomen zoals zwelling, roodheid en warmte lokale weefselschade teruggevonden worden die de pijn verklaart. Als de pijn echter langer aanhoudt dan het normale genezingsproces en er geen/onvoldoende lichamelijke weefselschade kan weerhouden worden in relatie tot uw klacht, wordt de kwestie iets moeilijker. Wist U dat 1 persoon op 4 lijdt aan een vorm van chronische pijn?! Pijnpatiënten voelen zich regelmatig niet gehoord of begrepen in hun klacht. Er wordt gezegd dat het tussen hun oren zit en dat ze ‘ermee moeten leren leven’. Logisch dat men zich dan in de steek gelaten voelt… Ook hebben veel patiënten met chronische pijn al heel wat therapievormen en medicatie geprobeerd, maar vaak zonder het gewenste (blijvende) resultaat.

Vanuit de bio-psycho-sociale revalidatie van chronische pijn/SOLK/centrale sensitisatie gaan we verder, daar waar de klassieke biomedische behandeling stopt. Recente inzichten op het gebied van oa neurofysiologie, beeldvormend hersenonderzoek, immunologie, psychologie en celbiologie hebben geleid tot een wetenschappelijk onderbouwd platform van kennis over pijn en de behandeling ervan.

Wat mag je verwachten?

Na uitgebreide inventarisatie en klinisch onderzoek van uw klachten (via anamnese, lichamelijk onderzoek, medische beeldvorming, vragenlijsten,..) gaan we samen met U de bevindingen doornemen en tevens samen een persoonlijk behandelplan uitwerken. Dit zal breder gaan dan U gewend bent van de klassieke kinesitherapie, we gaan immers naast de gekende hands-on technieken ook inzetten op pijnbegrip. Heeft iemand al eens de tijd genomen om u de fysiologische werking van pijn -acuut/chronisch- uit te leggen? Deze educatie kan verhelderend en tevens geruststellend werken voor U als patiënt maar ook een adequaat verklaringsmodel voor uw aanhoudende pijnklachten bieden naar uw naaste omgeving (familie, werk). Ook vormt deze educatie het fundament voor de verdere (individueel aangepaste) koers van behandeling: cognitieve herstructurering, stress- en slaapmanagement, pacing-technieken, timemanagement, graded exercise/activity,…

Dit alles met als doel de patiënt meer inzicht te geven in de situatie en zodoende het vertrouwen in eigen lichaam en functioneren terug te helpen vinden om zo op een wetenschappelijk onderbouwde wijze de weg van herstel in te slaan.

 

Indicaties: Chronische aspecifieke nek-/lage rugpijn, fibromyalgie, chronische bekkeninstabiliteit, spasmofilie, gegeneraliseerd pijnsyndroom, chronisch whiplash-syndroom, somatoforme pijnstoornis, spastische darm, chronische vermoeidheid,…

(Inter-)nationale onderzoeksgroepen in dit domein:

http://www.paininmotion.be/

Close
Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.