Kinesitherapie
& motorische revalidatie

De kinesitherapeut helpt mensen die beperkt zijn in hun lichamelijk functioneren

Beperkingen kunnen van musculoskeletale, zenuwfysiologische, respiratoire, cardiovasculaire of psychomotorische aard zijn. De kinesitherapeut tracht deze beperkingen op te lossen door gebruik te maken van actieve oefentherapie, mobilisaties, manipulaties, myofasciale technieken, fysische therapieën, tapingtechnieken, educatie en andere specialisaties. ‘Move to improve’ is heel vaak het motto! Elke behandeling is patiëntgebonden, daarom zal het eerste consult steevast starten met een gerichte anamnese (vraaggesprek) en klinisch onderzoek om zo een werkdiagnose en van daaruit een behandelplan op te stellen,

naar de noden van de patiënt. Bij iedere volgende  behandeling worden uw klachten opnieuw geëvalueerd en indien nodig wordt de behandeling bijgestuurd, met oog op een zo spoedig mogelijk herstel.

In het behandelplan wordt gestreefd naar het opheffen van bewegingsbeperkingen en doorbreken van spierspanningen en/of opgebouwd naar de gewenste stabiliteit en coördinatie tussen verschillende spiergroepen, dit voor een blijvend behandelresultaat te bewerkstelligen.

Een (haalbaar) thuisoefenprogramma zal aangeleerd worden om zo de nieuwe vaardigheden te onderhouden en integreren in het dagelijks leven. Dit verhoogt in belangrijke mate de zelfredzaamheid van de patiënt. Hij krijgt op die manier hulpmiddelen aangereikt om zijn problematiek zelfstandig aan te pakken, dit tijdens de behandelperiode, maar ook (ver) daarna.

Een succesvolle behandeling wordt met andere woorden verkregen door een goede samenwerking tussen de patiënt en de kinesitherapeut. Indien de behandeling onverhoopt weinig resultaat oplevert, zal de kinesitherapeut met de patiënt bespreken wat de mogelijke verdere opties zijn, en terugverwijzen met een rapportage naar de behandelende arts.

Indicaties

 • Traumata: letsels thv botten, spieren en pezen: breuken, scheuren, verrekkingen, contracturen, ontstekingen, ligamentaire letsels,…
 • Sporttraumatologie met specifiek gerichte medische trainingstherapie en –advies
 • Medische taping (elastisch, non-elastisch of kinesiotape)
 • Pre- en postoperatieve revalidatie: een goede operatie kan pas slagen als er ook een goed gedoseerde en verstandig opgebouwde revalidatie is.
 • Stress-management: ademhaling en relaxatietechnieken
 • Rug- en nekproblemen (in combinatie met manuele therapie)
 • Centraal-neurologische aandoeningen: Parkinson, MS, dwarslaesie, ALS, CVA,…
 • Zenuwletsels van perifere aard: elongaties, paralyses, dropvoet –hand,…
 • Gangrevalidatie, bewegingstherapie en valpreventie bij ouderen
 • Rugschool en ergonomie
 • Preventie
Close
Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.